سلامت و سعادت جنابعالی را از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستار‏‏[‏‏م‏‏]‏‏. بحمدالله تعالی شما پیشتازان نهضت اسلامی به وظایف‏‎ ‎‏خطیر خود عمل کرده و می کنید و مایۀ سرفرازی حوزه های علمیه هستید و قطع عذر‏‎ ‎‏کسانی که در این موقع خطیر یا با سکوت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده یا علاوه امر‏‎ ‎‏به سکوت هم می کنند، نموده اید.‏ هنیئاً لکم

صحیفه امام، ج ۳، ص:۳۹۸

. انتهای پیام /*