گمان بکنید که خودتان مریض هستید و در یک مریضخانه رفتید، در آنجا چه‏‎ ‎‏توقعی دارید از کارمندان آنجا، از پزشکان آنجا، از پرستار آنجا، همان توقعی که خود‏‎ ‎‏شما از آنها دارید، سایر مَرْضی هم از شماها دارند بنابراین لازم است که توجه به این‏‎ ‎‏مسائل معنوی بشود، و امیدوارم که موفق و مؤید و منصور در این امر باشید.‏

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۳۶

. انتهای پیام /*