کسانی که در بین مردم افتاده اند و تفرقه ایجاد می کنند و کارشکنی‏‎ ‎‏می کنند در کار دولت؛ تفرقه ایجاد می کنند؛ اینها بدانند که این خدمت به استعمار است؛‏‎ ‎‏دانسته یا ندانسته. اگر خدای نخواسته دانسته باشد، خیانت است و اگر ندانسته باشد،‏‎ ‎‏بدانند و این جهالت را رفع کنند از خودشان.

صحیفه امام، ج ۶، ص:۳۷۷

. انتهای پیام /*