پرتال امام خمینی(س): کتاب «تحلیل تطور دیدگاه‏های امام خمینی(س) درباره زنان» توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شد.

مسأله زنان در دنیای جدید یکی از دغدغه‏ های جدّی جوامع امروز و از شاخص ‏های سنجش توسعه و پیشرفت به‌شمار می‏رود. حقیقت آن است که زنان به‌عنوان نیمی از جامعه انسانی در ادوار گذشته در جایگاه انسانی و شأن و منزلت واقعی خود قرار نداشته ‏اند. چنانکه امروزه نیز نمی‏توان ادعا داشت که در آن جایگاه اصلی و حقیقی نشسته اند؛ ولی می‏توان ادعا کرد که انسان‏های دغدغه‏ مند در حوزة مسائل زنان اعم از زنان و مردان امروزه کم نیستند.

مسأله زن در دوران معاصر، ذهن عالمان دینی را از جهات مختلف به خود مشغول داشته و هر جریان فکری به گونه‏ ای به این موضوع پرداخته است. با همه پژوهش‏ های انجام شده در حوزه مسأله زنان از منظر امام هنوز مسائل بنیادی و جدی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها بررسی تحول دیدگاه ‏ها و رفتار ایشان دربارة زنان است. بررسی دیدگاه‏ های امام در ادوار مختلف زندگی نسبت به زنان یکی از پرسش‏ های پنهان و جدی به شمار می‏رود.

بررسی پاره ‏ای از موضع‏ گیری‏ های امام در اوان مبارزه نسبت به حضور سیاسی زنان و نیز برخی از آرای فقهی وی در کتب فتوای و فقهی و سنجش آن با دیدگاه ها و رفتار اوج مبارزات و دیدگاه‏ های دوران رهبری یک پروژه تحقیقی جدی است.

این تحقیق بر آن است که  که مسأله زنان را از دیدگاه‏ امام از این زاویه بکاود. دیدگاه‏های امام را در دو دورة قبل از رهبری و پس از آن گزارش کند و تفاوت ‏ها و دگرگونی ها را تحلیل و بازشناسی کند و از این بستر به مبانی اصلی و ثابت در منظومه فکری امام دست یابد که از یک‌سو بتواند سرّ این تفاوت‏ها را تبیین کند و ازسوی ‌دیگر، مرجعی برای ارجاع مسائل جدید در عرصه مسائل زنان باشد. به‌تعبیردیگر، بتواند محکماتی را برای اجتهاد در زن پژوهشی از منظر امام به دست دهد.

کتاب «تحلیل تطور دیدگاه‏های امام خمینی(س) درباره زنان»، تازه‌ترین اثر انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به قلم دکتر مهدی مهریزی است که در ۱۳۵ صفحه و به قیمت ۲۹۰/۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه چاپ و نشر عروج، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به آدرس www.oroujpub.com مراجعه و یا با رجوع  به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، نسبت به تهیه منشورات موسسه اقدام کنند.

. انتهای پیام /*