ما می خواهیم که مملکت ما از آن نقطه اولی اش‏‎ ‎‏تا آن آخرش، جوری باشند، طوری سلوک بکنند که مایۀ افتخار یک مملکتی باشد.‏‎ ‎‏بگویند آقا، ما امیرکبیر داریم؛ وزرای سابق، مشاورین سلاطین سابق، علما بودند؛‏‎ ‎‏علی بن یقطین بوده است؛ گاهی ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ بوده اند.‏

صحیفه امام، ج ۱، ص:۲۱۲

. انتهای پیام /*