ما باید این مطلب را به مردم دنیا بفهمانیم که هر کسی  نمی داند، بداند که‏‎ ‎‏امروز وضع غیرسابق است. و مظلومین باید برخیزند از جا، و مظلومین باید داد خودشان‏‎ ‎‏را از ستمکاران بگیرند. و این یک مطلب شدنی است.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۳۶۶

. انتهای پیام /*