‏نجف اشرف، ۱۳۴۴_ نامه به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (پاسخ نامه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۵۶۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع کارکنان اقامتگاه امام (لزوم نظارت مردم بر امور جاری کشور)

اهم بیانات:

همۀ اجزای مملکت باید نظارت در امور بکنند که نتوانند شیاطین باز رخنه‏‎ ‎‏بکنند. در ‏‏[‏‏ادارات‏‏]‏‏ دولتی اشخاصی که رفت و آمد می کنند، اینها باید نظارت در‏‎ ‎‏کارهای آنها بکنند، یعنی مثل سمت بازرسی و تفتیش و اینطور چیزها که اگر خطایی اینها‏‎ ‎‏می کنند، تعمدی می کنند ـ عرض می کنم که ـ خیانتی می کنند، به دستگاه قضایی اطلاع‏‎ ‎‏بدهند تا اینکه آنها تعقیب بکنند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۵۲۵ - ۵۲۷

***

بیمارستان قلب تهران، ۱۳۵۸_ پیام رادیوـ تلویزیونی به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)

اهم پیام:

خیلی در صدد این نباشید که برای خاطر اینکه یکی بیشتر‏‎ ‎‏می خواهد رأی ببرد، یکی کمتر می خواهد رأی ببرد به هم بریزید و جنگ و نزاع باشد، و‏‎ ‎‏اسباب ناراحتی همه را فراهم کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۲۶ - ۱۲۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع هیأت دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس ـ دلگرم نمودن مردم)

اهم بیانات:

‏‏کوشش انبیا و ایدۀ بعثت در تمام قرنها؛ تربیت این موجود است. این موجودی که‏‎ ‎‏عصارۀ همه مخلوقات است و با اصلاح او اصلاح می شود عالم و با فساد او به فساد‏‎ ‎‏کشیده می شود. کوشش انبیا از اول تا آخر این بوده است که این موجود را به صراط‏ مستقیم دعوت کنند و راه ببرند. نه همان هدایت و گفتن تنها، بلکه راهنمایی و الگو بودن‏‎ ‎‏خودشان در اعمال و در افعال و در اقوال، برای اینکه این موجود را به آن کمالی که لایق‏‎ ‎‏است برساند. و مع الأسف این ایده به آن طوری که آنها می خواستند حاصل نشد و بعدها‏‎ ‎‏هم به آنطوری که انبیا در نظر داشتند حاصل نخواهد شد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۷ - ۲۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وحدت ممالک اسلامی تحت لوای قرآن)

اهم بیانات:

‏ ملت ما خواست که آن حکوت جائر دو هزار و پانصد ساله‏‎ ‎‏در ایران نباشد و همان طور شد. و خواست که دست اَبَر قدرتها از ایران کوتاه باشد و‏‎ ‎‏کوتاه شد. و الآن ملاحظه می کنید که دراین کشور به ما حملۀ نظامی کردند، یک دفعه‏‎ ‎‏خودشان مستقیماً و الآن هم به توسط صدام حمله کردند به ایران، و این قدر از این زن‏‎ ‎‏و بچه و بزرگ و کوچک ایران را اسیر کردند و کشتند و دربدر کردند که شما همه شاهد‏‎ ‎‏هستید. و من میل داشتم که اگر تشریف نبردید به این سرحَدَّات و به این ملتهایی که‏‎ ‎‏جنگزده شدند، و این شهرهایی که خراب شدند، اگر نرفتید، بروید ببینید و به ممالک‏‎ ‎‏خودتان اطلاع بدهید که اطلاع شما، یک سندی است برای آنها. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏مسلمین محکوم کنند این جائر را و محکوم کنند این رژیم را. و امیدواریم که ‏‏[‏‏ملت‏‏]‏‎ ‎‏عراق هم به آمال خودش برسد که این دولت فاسد را از بین ببرد، و خودشان برای‏‎ ‎‏خودشان یک دولتی به دست ملت تحقق پیدا کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۴ – ۲۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (گرفتاری ایران و مسلمین)

اهم بیانات:

آن‏‎ ‎‏انسجامی که در اثر جنگ بین همۀ قشرها پیدا شد و آن معنای روحانی و معنوی ای که در‏‎ ‎‏خود سربازان عزیز از ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به نمایش گذاشته شد و آن‏‎ ‎‏روح تعاونی که در همۀ ملت از زن و مرد در سرتاسر کشور تحقق پیدا کرد، به دنیا فهماند‏‎ ‎‏که این مسئله ای که در ایران است با همۀ مسائل جداست. اینجا از باب اینکه اصل نهضت‏‎ ‎‏را خود ملت کرد و به ثمر رساندنش هم به دست خود ملت شد، چیزهایی که بر ضد این‏‎ ‎‏نهضت و برضد این انقلاب است، باز به دست خود ملت از سر راه برداشته می شود و‏‎ ‎‏ان شاءالله این هم به زودی حل خواهد شد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۵۱۵ - ۵۲۱

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا (رسالت، جایگاه و عملکرد مجلس)

اهم بیانات:

‏‏من در این شک ندارم، در اینکه آقایان وکلا همه به حسب نوع ـ و اگر استثنا بشود‏‎ ‎‏یک استثنای بسیار نادر است ـ حسن نیت دارند. در این هم من هیچ تردیدی ندارم و در‏‎ ‎‏این معنا هم که مجلس در رأس همۀ ارگانها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور‏‎ ‎‏شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی اشکال است.‏‎ ‎‏بناءًعلیه ما تا اینجایش با همۀ آقایان موافقیم و اعتقاد هم همان طوری که دارید، داریم.‏‎ ‎‏لکن هیچ کس و هیچ دستگاهی و هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که من نقص هیچ ندارم.‏‎ ‎‏اگر کسی ادعا کرد این را، این بزرگترین نقصش همین ادعاست. کسی نیست که بتواند‏‎ ‎‏بگوید که من دیگر بی عیب هستم. اگر بعض اشخاص پیدا بشود که خوب، بسیاری از‏‎ ‎‏عیوب را ندارند، لکن بی عیب ما نداریم در دنیا، و ما باید همیشه توجهمان به آن عیوب‏‎ ‎‏خودمان باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۴۵ - ۲۵۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۳۰۵

***

. انتهای پیام /*