اینطور نیست که آدم خوب کسی باشد که در کناری نشسته باشد و تسبیحی دست بگیرد و‏‎ ‎‏در مسجد ذکر بگوید. اگر انسان خوب اینگونه بود حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ و حضرت امیرمؤمنان هم این کار را می کردند. ما ندیدیم در تاریخ کسی گفته باشد‏‎ ‎‏رسول اکرم و امیرمؤمنان در جایی از صحنه کناره گیری کنند و در مسجد بنشینند و ذکر‏‎ ‎‏بگویند، بلکه بعکس در همه جا حضور داشتند و در صحنه بودند.

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۱۰۷

. انتهای پیام /*