بیشتر مردم را مراعات‏‎ ‎‏کنید. جامعه را بیشتر تربیت کنید و همه مسئولیم و همه مسئولید، و هر کس سعۀ نفوذش‏‎ ‎‏بیشتر است، مسئولیتش بیشتر است.‏

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۴۹۹

. انتهای پیام /*