در چهاردهم بهمن ماه سال ۵۷ مطابق با پنجم ربیع الاول ۱۳۹۹، کارکنان و نویسندگان روزنامه اطلاعات در مدرسه علوی به حضور امام رسیدند.

در این دیدار امام خمینی درباره وظیفه خطیر اهل قلم سخنانی ایراد کردند و یکی از نویسندگان نیز درباره آزادی مطبوعات پرسشی مطرح کرد. متن سخنان امام به شرح زیر است: 

[بسم الله الرحمن الرحیم]

موضع اسلامی شما به ما رسیده است. امیدواریم در روزنامۀ اطلاعات کوشش کنید‌‎ ‎‌واقعیات را آنطور که هست، بازگو کنید؛ و سعی داشته باشید نوشته های شما در بطن‌‎ ‎‌انقلاب و ملت تفرقه نیندازد. اهل قلم، وظیفۀ خطیری دارند و باید هوشیار و مراقب‌‎ ‎‌باشند، چرا که یک کلمه به صورت مکتوب گاه می تواند زیانبخش باشد.‌ 

[‌‌نویسندۀ اطلاعات: در حکومت عدل اسلامی آزادی مطبوعات تا چه حد است؟]

‌‎‌اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات‌‎ ‎‌آزادی خواهند بود.‌ سعی کنید وقتی انقلاب ملت ما یک انقلاب اسلامی است، روزنامۀ شما نیز آینه ای‌‎ ‎‌باشد که این انقلاب را بازگو کند؛ بنابراین تمام تلاش شما باید متوجه تنویر افکار ملت از‌‎ ‎‌راه بیان کردن واقعیات اسلام و انقلاب ملت ایران باشد.‌

 ‌‌[‌‌در پایان، امام خمینی درودهای خود را به همۀ نویسندگان آزاده که با مبارزات و تلاش های خود سهمی‌‎ ‎‌در انقلاب ملت ایران دارند، نثار کردند.‌‌]‌

‌‎ ‎صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۹

. انتهای پیام /*