این سه ماه رجب و شعبان‏‎ ‎‏و ماه مبارک رمضان، برکات بسیار نصیب انسان، انسانهایی که می توانند استفاده کنند از‏‎ ‎‏این برکات، شده است. البته مبدأ همه مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه‏‎ ‎‏رجب، مبعث بزرگ و ولادت مولا علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ و بعض ائمۀ دیگر، و‏‎ ‎‏در ماه شعبان ولادت حضرت سیدالشهدا - سلام الله علیه ـ و ولادت حضرت صاحب ـ‏‎ ‎‏ارواحناله الفداء ـ و در ماه مبارک، نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است. و‏‎ ‎‏شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد. و از برکات این‏‎ ‎‏ماهها ادعیه ای است که وارد شده است در این ماهها.

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۴۵۶

. انتهای پیام /*