پرتال امام خمینی(س): به مناسبت سوم اسفند، سال روز صدور پیام منشور روحانیت، نمایندگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ قم نشستی در فضای مجازی با حضور اساتید حوزوی برگزار می کند. این نشست مجازی با حضور اساتید محسن غرویان، هادی سروش و عبدالرحیم اباذری برگزار می شود.  

. انتهای پیام /*