پرتال امام خمینی؛ یادداشت ۱۳۴/ محمد رجایی نژاد

از زمانی که حضرت معصومه (س) در قم وفات یافت، این شهر در جغرافیای شیعی جایگاه مهم و اثرگذاری پیدا کرد و از همان قرون اولیه تاریخ اسلام با مهاجرت اشعریون به قم مدرسه علوم آل محمد (ص) در این دیار پایه گذاری گردید و با فراز و فرودهایی در طی قرون و اعصار به دوره معاصر رسید که با دعوت از سراخلاص علمای قم از فقیه وارسته حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (طاب ثراه) برای مهاجرت به قم و استقرار ایشان در جوار کریمه اهلبیت، دروه جدیدی در حیات دینی – علمی قم رقم خورد و علیرغم همه شدایدو مظالم استبداد رضاخانی،حوزه علمیه قم شکوفا شد و در ادامه حیات خود با هجرت فقیه بزرگ شیعه حضرت آیت الله بروجردی (قدس سره) مجاهدات علمی و ایمانی مرحوم حاج شیخ و اصحاب و شاگردان او توسعه یافته، به بار نشست و از چنان توان و توشه‌ای برخوردار شد که با امواج اسلام زدایانه رژیم پهلوی پس از رحلت آیت الله بروجردی، مقابله کرد و نهضت اسلامی آزادی خواهانه‌ای را پایه‌گذاری کرد که به رهبری امام خمینی(س) به انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ش. منتهی شد.

امام بیش از چهل سال در قم بود
امام خمینی بیش از چهار دهه از عمر با برکت خود را در شهر قم سپری کرد. در همین شهر و حوزه علمیه آن از محضر اساتید بزرگ فقه و اصول و عرفان و فلسفه را فراگرفت و ترکیب این علوم با رنگ اخلاص و تقوا روح و جان او را چنان اعتلا بخشید که براساس آن در جامعه، رستاخیز بزرگی را به نام دین و برای آزادی و استقلال و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، رقم زد. از آنجایی که امام خمینی(س) در دوره اقامت چهارماهه در پاریس بارها اعلان کرده بود که پس از پیروزی انقلاب سمت رسمی و اجرایی نخواهد پذیرفت و همچنان به همان رهبری و هدایت خواهد پرداخت، پس از ورود به ایران و پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ و تحویل تشکیلات موقت نظام نو پا به متصدیان انقلاب، دهم اسفند ۱۳۵۷ به شهر و خانه خود «قم» برگشت و حدود یازده ماه در قم به رهبری انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی پرداخت که با عارضه قلبی جهت درمان به تهران منتقل و به ناچار تا پایان عمردر همان تهران ماندگار شد.

اهمیت حضور امام در قم
حضور یازده ماهه امام خمینی(س) در قم حوادث و مسائل فراوانی دارد که در تاریخ ایران اهمیت و نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
اطلاع از دیدارها، احکام صادره، پیامها و دیگر فعالیتهای امام در این مدت ـ که بسیار زیاد هم بوده ـ برای علاقمندان به تاریخ انقلاب اسلامی جالب و خواندنی است.
آقای محمد رجائی نژاد در مجموعه پیش رو اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به حوادث و خاطرات زندگی یازده ماهه امام خمینی در قم کرده که با تشکر از ایشان، تقدیم خوانندگان گرامی میشود.
                                                 تا قم را اعتبار از گوهر مسعود اوست            خواند نتواند آن را هیچکس بی اعتبار


اگر قطعات و برش‌های مهم و تأثیرگذار تاریخی را در ترازوی تحقیق بنهیم و به دیدة تدقیق و انصاف بنگریم، خواهیم دید که نقش بزرگ و راهگشایی را در شناخت و فهم دقیق تحولات و جریانات و رخدادهای تاریخی دارند. و به نوعی مددیار درک و فهم بهتر تحولات فعلی خواهد بود.

تصمیمات مهم امام در قم
برش تاریخی یازده ماه حضور بس مهم و حساس و سرنوشت‌ساز امام خمینی در قم، پس از بازگشت از تبعید ۱۴ ساله با پیروزی انقلاب اسلامی ـ ۱۰ اسفند ۵۷ تا ۲ بهمن ۵۸ ـ نیز همین ارزش و اهمیت را داراست.
با توجه به وقایع و حوادث مهم و تصمیمات سرنوشت‌سازی که حضرت امام در مدت ۳۲۷ روز (یازده ماه) حضورشان در قم انجام داده‌ و مطالب و خاطراتی که شخصیت‌ها و یاران و افراد مختلف بیان کرده‌اند، این مجموعه گردآوری شده است.
فعالیت‌هایی چون بستر سازی برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی به همراه مردم بود که با نخستین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رقم خورد و ایشان طی پیامی، ضمن تبریک این رخداد بزرگ، رسماً تشکیل حکومت جمهوری اسلامی را اعلام نمود.


حکم تشکیل مجلس بررسی و تصویب قانون اساسی کشور، فرمان تأسیس کمیته امداد و افتتاح حساب ۱۰۰ امام (بنیاد مسکن)، تشکیل جهاد سازندگی، قطع رابطه با مصر، حمایت از تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران و... از جمله حوادث و اقدامات امام در این ایام بود که در همین اقامتگاه و خانه انجام گرفته است.
لذا، با توجه به وقایع و حوادث مهم و تصمیمات سونوشت‌سازی که حضرت امام در مدت یازده ماه حضورشان در قم انجام داده‌ و مطالب و خاطراتی که شخصیت‌ها و یاران و افراد مختلف بیان کرده‌اند، این مجموعه گردآوری شده است. و هدف آن بررسی و بازنویسی و نقل خاطرات این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی به صورت مختصر و گذرا می‌باشد. تا از این طریق گوشه‌ای از مهمترین بخش تاریخ زندگی سیاسی حضرت امام به شکل جامع و یکجا ارائه گردد.

. انتهای پیام /*