پرتال امام خمینی(س):اولین نشست علمی با عنوان نظام کیفری،شرعی یا عرفی با همکاری پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر برگزار میگردد.

این نشست به صورت مجازی با حضور آقایان علی محمدی جورکویه (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و استاد حسین سلیمانی (عضو هیأت علمی دانشگاه مفید) برگزار خواهد شد.

زمان :چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹

آدرس: Instagram:  @andishedinimoaser

. انتهای پیام /*