خود‏‎ ‎‏آدم هیچ وقت نمی تواند بیطرفِ بیطرف باشد. لکن در نظر دادن حق را ببیند. تحت تأثیر‏‎ ‎‏حق واقع بشود؛ این حق چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به عنوان‏‎ ‎‏اینکه حق است. و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، آن را تکذیب کنم به عنوان‏‎ ‎‏اینکه باطل است.

حیفه امام، ج ۱۴، ص:۳۶۷

. انتهای پیام /*