پرتال امام خمینی(س) انتشار فیلم مقایسه دقیق فیلم کامل بیانات امام و کلیپ تقطیع شده در فضای مجازی در باره حضور روحانیون در پست های سیاسی؛              تحریف بیانات مهم امام خمینی در مورد روحانیون واقعیت بیانات تاریخی امام خمینی در مورد حضور روحانیون در پست های سیاسی چیست؟ (منبع: جماران)

. انتهای پیام /*