‏شما کوشش کنید که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسلامی درست کنید. جوانهایی که در این‏‎ ‎‏فرهنگ تربیت می شوند همانهایی هستند که مقدرات کشور در دست آنهاست. اگر اینها‏‎ ‎‏درست بار بیایند، همه خدمتگزار به مردم؛ امین به بیت المال؛ و همۀ اینها در تحت رهبری‏‎ ‎‏اسلام تحقق پیدا می کند.

صحیفه امام، ج ۸، ص:۸۹

. انتهای پیام /*