میزان در‏‎ ‎‏هر کس حال فعلی او است.‏

صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۴۵۲

. انتهای پیام /*