به ملت شریف ایران و سایر ملت های مبتلا به حکومت های فاسد‏‎ ‎‏و دربند قدرت های بزرگ می کنم؛ اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی‏‎ ‎‏که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون‏‎ ‎‏عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن،‏‎ ‎‏که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی‏‎ ‎‏که در این صراط مستقیم پیش می آید نهراسید.

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۴۱۲

. انتهای پیام /*