آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملت و کشور بر ما وارد‏‎ ‎‏می شود و بر شما. از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۶۶


. انتهای پیام /*