نقطۀ روشنی که در این آخر عمر برای من امیدبخش است، همین آگاهی و بیداری‏‎ ‎‏نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است.

صحیفه امام، ج۳، ص:۱۱۴

. انتهای پیام /*