من از سالهای بسیار طولانی ـ شاید بیست سال قبل ـ نسبت به فلسطین و نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل نظرهای خودم را کراراً گفته ام و حالا هم می گویم: ما اسرائیل را محکوم می کنیم.‏‎ ‎‏اسرائیل غاصب ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و در محلی که آمده است، به طور غصب آمده است؛ و قدس‏‎ ‎‏باید نجات پیدا بکند و اسرائیل را براند. دوَل عربی باید با هم اجتماع کنند و اسرائیل را از‏‎ ‎‏زمینهای خودشان برانند و دست مستعمرین را کوتاه کنند.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۶۹

. انتهای پیام /*