در طول پیروزی انقلاب، از اعمال وحشیانه منحرفان وابسته به امریکا ظاهر می‏شود که دشمنی با طبقه علما و روحانیون متعهد در رأس برنامه ‏هاست. و شهادت هر یک از این عزیزان مشت آنان را که مدعی طرفداری ملت از آنان است باز نموده.

صحیفه امام، جلد ۱۶، صفحه ۳۷۲

. انتهای پیام /*