سیدالشهدا را کشتند اسلام ترقی اش بیشتر شد. ماها را اگر با مظلومیت بکشند،‏‎ ‎‏ترویج از اسلام است. خوب شما دیدید بعض افراد را کشتند و ترویج شد. اما اگر کار ما‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرد، کار ما اسلام را بکشد ـ عمل ما، حرف ما، قول ما ـ این است که‏‎ ‎‏مصیبت است. این مصیبت مصیبت اعظم است.

صحیفه امام جلد ۸ ص ۳۳۷

. انتهای پیام /*