حضرت سجاد(ع) از قراری که منقول است به یزید یاد داد که از چه راه توبه کن. حضرت می‏گویند: حضرت زینب فرمود، آخر به این!؟ [امام سجاد پاسخ فرمودند] این موفق نمی‏شود به توبه. کسی که امام را بکشد موفق به توبه نمی‏شود. اگر موفق می‏شد به توبه صحیح، قبول می‏کرد خدا لکن نمی‏شود.  صحیفه امام، ج‏۶، ص: ۳۱۵

. انتهای پیام /*