ملت ما چون علی بن‏‎ ‎‏ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک‏‎ ‎‏مسئله مهم نیست، گرچه خود واقعه و خود این افرادی که شهید شده اند در نظر همۀ ما‏‎ ‎‏عزیز و ارجمندند؛ و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که باهم در جبهه های نبرد‏‎ ‎‏با قدرتهای فاسد همجنگ و همرزم بودند. و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من‏‎ ‎‏بیست سال است که با آقای باهنر همراه بوده ام و خداوند خواست که باهم از دنیا هجرت‏‎ ‎‏کنند و به سوی او هجرت کنند. کسی که هجرت را به سوی خدا می داند و شهادت را فوز‏‎ ‎‏عظیم می داند، و شهدایی که در صدر اسلام و از صدر، اسلام تا کنون داده است عالیتر و‏‎ ‎‏بالاتر از تمام افرادی هستند که در این قرن موجودند. مثل علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه‏‎ ‎‏ـ و حسن بن علی ـ سلام الله علیه ـ و حسین بن علی و اصحاب او ـ سلام الله علیهم ـ و سایر‏‎ ‎‏ائمۀ ما ـ علیهم السلام ـ آنها همۀ عمر خودشان را صرف کردند تا اسلام را حفظ کنند و‏‎ ‎‏ماهم تمام عمرمان را باید صرف کنیم تا اسلام را که به دست ما سپرده ‏‏[‏‏شده‏‎ ‎‏]‏‏است،‏‎ ‎‏حفظ کنیم.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۱۳۵

. انتهای پیام /*