ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم. کشور ما که به اسم اسلام وبه اسم قرآن کریم وبا‏‎ ‎‏اسم «الله اکبر» این جمهوری اسلامی را مستقر کرد. باید کوشش ما، هر جا که هستیم ودر‏‎ ‎‏هر یک از ارگانها که هستیم ودر هر جای ایران که هستیم، این باشد که اسلام در آنجا‏‎ ‎‏پیاده شود وتحقق پیدا کند.

صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۵۰


. انتهای پیام /*