اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ‏‎ ‎‏عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می کنند، مشاهده می کنم از خود مأیوس و از آنان‏‎ ‎‏شرمنده می شوم و هنگامی که عکسهای متعدد این شهیدان نورس نورانی را می نگرم و‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی و مقامات الهی آنان، که خود از آنها به مرحله هایی دور هستم غبطه‏‎ ‎‏می خورم و چون به مادران و پدران این جوانان و نوجوانان شهید برخورد می کنم و آن‏‎ ‎‏شجاعتها و شهامتهای فوق تصور را از آنان مشاهده می کنم احساس حقارت نموده، به‏‎ ‎‏پیشگاه پیامبر بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و حضرت بقیة الله ـ روحی لمقدمه الفداء‏‎ ‎‏ـ به خاطر چنین امتی و پیروانی متعهد و مجاهد تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏ولی نعمت و حافظ امت سپاسگزارم.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۰۵

. انتهای پیام /*