افتخار می کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و‏‎ ‎‏اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شاءالله ورزش برای‏‎ ‎‏تقویت روح هم کرده اند و می کنند.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۵۴۱

. انتهای پیام /*