در حدیث است از حضرت عسکری سلام اللّه علیه: ‏اِذا نَشَطَتِ‎ ‎الْقُلُوبُ فَاَوْدِعُوهٰا، وَ اِذٰا نَفَرَتْ فَوَدِّعُوهٰا.

 ‏‏و این دستور جامعی است که فرموده اند که در هنگام نشاط و بهجتِ‏‎ ‎‏قلوب ودیعه به آنها بسپارید، و در وقت نفار و گریز آنها را راحت بگذارید؛‏‎ ‎‏پس در کسب معارف و علوم نیز این ادب را باید منظور داشت و قلوب را با‏‎ ‎‏کراهت و تنفر وادار به کسب نکرد.‏

آداب الصلاه ص ۲۵

. انتهای پیام /*