‏از آنجا که همیشه واسطه بین حضرتعالی و مسئولین و غیرمسئولین در امور سیاسی اینجانب می‌‌‌ باشد و از آنجا که گاهی دستورات حضرتعالی با خطوط فکری بعضی از دست‌‌‌ اندرکاران و یا گروه‌‌‌ ها و افراد عادی برخورد جدی دارد تحلیل‌‌‌ ها و تفسیرها شروع می‌‌‌ گردد و بعضی‌‌‌ ها اینگونه تشکیک ‏‏ می‌‌‌ کنند که مثلاً خبر واحد است و یا معلوم نیست و از این قبیل. آیا چه قبل و چه بعد از انقلاب حتی کلمه‌‌‌ ای بر آنچه فرموده بودید اضافه و یا کم کرده‌‌‌ ام و یا نعوذ بالله مطلبی را به حضرتعالی به دروغ نسبت داده‌‌‌ ام و یا خدای نخواسته عمدی برخلاف رضای حضرتعالی کاری انجام داده‌‌‌ ام.‏

‏ارادتمند: احمد خمینی

حضور؛ ج ۱۰، ص ۱۸ - ۱۹

پاسخ امام خمینی

‏بسمه تعالیٰ‏

‏من شهادت می‌‌‌ دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف دستورات اینجانب مشاهده نکرده‌‌‌ ام و در اعلامیه‌‌‌ ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من نکرده است و چیزی برخلاف گفته‌‌‌ های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از او مشاهده نکردم لکن باید احمد بداند کسانی خصوصاً مثل او که در این امور اجتماعی یا سیاسی وارد می‏‎‌‌‌ ‎‏شوند مصون از افتراء و ضربه نیستند و ‏‏ باید او حساب خود را با خدای قادر متعال درست کند و بذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته باشد که مکاید بشری چون خود بشر زودگذر و فانی است و همه بسوی او جل و علا خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم.‏

‏والسلام علی من اتبع الهدی، از خداوند تعالی توفیق خدمت به خلق برای همه دست‌‌‌ اندرکاران و برای منسوبان به خود خواستارم.‏

تاریخ سلخ صفر1405

روح‌‌‌ الله الموسوی الخمینی. انتهای پیام /*