دنیاتان هم در مسیر این ملت است، اگر شما دنیاتان هم بخواهید اداره بشود. یک‏‎ ‎‏سیلی راه افتاده، برخلاف مسیر این سیل هلاکت می آورد. شما بخواهید برخلاف مسیر‏‎ ‎‏این ملت ـ که مسیر اسلام است ـ برخلاف مسیر این سیل خروشانی که این سلسلۀ خبیثه را‏‎ ‎‏و آن رژیم فاسد شاهنشاهی را در هم کوبید،

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۱۰

. انتهای پیام /*