بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

۲۸ محرّم ۹۹

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زده‌ اند؛ اما دولت غاصب و غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می‌ خواهد این اعتصاب را جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآورده‌های نفتی برای مصارف داخلی تولید می‌ شود یا موجود می‌ باشد، از پخش آن در داخل جلوگیری نموده و سعی می‌ نماید تا ایجاد فشار و ناراحتی های بیشتری را برای مردم فراهم آورد. برای مقابله با این برنامه‌ های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق شرایط زیر لازم است:

۱ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.

۲ـ نفت و فرآورده‌ های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید شود و از صدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.

۳ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه می‌ شود ندارند و از آن باید جلوگیری شود.

با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی، که در ادارۀ صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری مرکب از حجت‌ الاسلام جناب آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید. این هیأت، تحت سرپرستی جنابعالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت بنمایید؛ و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از کارگران زحمتکش و کارمندان محترم، عدۀ لازم را به بازگشت به سرِ کار و ادامۀ تولید نفت در حد مصارف داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت غاصب هر یک از شرایط بالا را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر اعتصاب کنندگان ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب قطع نفت به عهدۀ دولت غاصب و غیرقانونی خواهد بود. از مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر مهم و حیاتی و در این مرحلۀ حساس کنونی با این هیأت همکاری صادقانه و همه جانبه بنمایند.

از خداوند متعال استقلال و عظمت کشور و توفیق ملت را برای به دست آوردن آزادی و استقلال خواستارم. والسلام علیکم.

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۰۲-۳۰۳

. انتهای پیام /*