آن چیزی که دنیای متزلزل از آن می ترسد، اسلام است. اینها از حکومت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می ترسند و ما باید محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با‏‎ ‎‏مشکلات احتمالی آینده مهیا کنیم. ما نمی توانیم شرافت اسلامی ـ انسانی خود را از‏‎ ‎‏دست بدهیم. بحمدالله ، مردم ما همه آگاه و مهیا هستند و شما می بینید این ارتشیها و‏‎ ‎‏پاسدارها و بسیج و سایر نیروها در جبهه چه می کنند.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۴

. انتهای پیام /*