‏خیانتهای بیش از حد شاه در تمام زمینه ها دلیل اصلی مخالفت ما با اوست. او سالهای‏‎ ‎‏زیادی برخلاف تمام موازین قانونی حکومت کرده است. کشتارهای بیش از حد او،‏‎ ‎‏وابستگی او به اجانب، هدْم استقلال کشور در تمام ابعاد، حکومت غاصبانۀ او را محکوم‏‎ ‎‏می کند. ملت او را نمی خواهد، او باید برود.

صحیفه امام جلد ۵ ص ۱۳۲

. انتهای پیام /*