آنها می خواستند که تمام وجود ما در اختیارشان باشد که هر طوری می خواهند عمل کنند. و شما تابلو ها را دیده بودید که اکثرا از دوافروشی گرفته تا کتاب فروشی و غیره دارای اسم های خارجی بودند، و لین همه بخاطر این بود که ما فرهنگ خودمان را فراموش کنیم. صحیفه امام، ج۱۸، ص۲۱۶

. انتهای پیام /*