از خدا می‏خواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم‏ تلخ‏ خیانت‏ دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او؛ از خود که چیزی نداریم، هر چه هست اوست. و السلام.  صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۳۳۲

. انتهای پیام /*