بکوشید تا همۀ قشرهای سلحشور، از ارتش و سپاهی و بسیجی و‏‎ ‎‏ژاندارمری و کمیته ای و شهربانی و عشایر، همه در هم ذوب شوید و تو و من را از میان‏‎ ‎‏بردارید، و چون ید واحده و قدرت واحده بر دشمن بتازید، و مقصد همه دفاع از اسلام‏‎ ‎‏و میهن اسلامی باشد؛ تا پیروزی هر قشر پیروزی قشرهای دیگر باشد؛ و هدف مطرح‏‎ ‎‏باشد، نه سپاه و ارتش و سایر سلحشوران.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۳۴

. انتهای پیام /*