با حلول شهر مبارک رمضان ماه رحمت و غفران و برکت از خداوند متعال مسئلت‏‎ ‎‏می نمایم که عموم مسلمین را بیش از پیش به تکالیف و مسئولیتهایی که خداوند عالم به‏‎ ‎‏عهدۀ آنها گذاشته است متوجه فرماید؛

صحیفه امام جلد ۲ ص ۴۵۸

. انتهای پیام /*