ماه رمضان ماهی است که تمام پرده ها را دریده است و وارد شده است جبرئیل امین‏‎ ‎‏بر رسول خدا و به عبارت دیگر، وارد کرده است پیغمبر اکرم جبرئیل امین را در دنیا.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۲۴۹

. انتهای پیام /*