‏‏همدان ـ ۵۰۱۹۶ ـ ۲۳ / ۱ / ۴۳‏

‏‏حضرت آیت الله آقای آخوند ـ دامت برکاته ـ همدان ‏

‏‏ پس از اهدای تهنیت مقرر فرمایند مندرجات سرمقالۀ اطلاعات سه شنبه ۱۸ فروردین‏‎ ‎‏منتشر در تهران را جداً تکذیب نمایند. مستدعی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ مراتب تشکر حقیر را از علمای‏‎ ‎‏اسلام و فضلای مدارس و خطبای محترم و عموم بازرگانان و اصناف محترم امر به ابلاغ‏‎ ‎‏فرمایند. ‏

‏‏خمینی

 صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۵۱۸

. انتهای پیام /*