شما کاسبها و کسبه و تجار محترم،‏‎ ‎‏در ارزاق عمومی با مردم مراعات کنید. گرانفروشی را کنار بگذارید، حس تعاون پیدا کنید. حس انسانیت پیدا کنید. ضعفا را مراعات کنید.

صحیفه امام ج ‏۶ ص ۲۷۲

. انتهای پیام /*