پرتال امام خمینی(س): حضرت امام در سخنرانی [در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (رسالت مطبوعات)] در  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹ «۱» در قم در باره  رسالت مطبوعات مردمی‏ فرمودند:  نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را تربیت می‏کنند، و آرمان ملت را منعکس می‏کنند. در مملکتی که آن همه خونریزی شد و آن همه ملت ما خون دادند تا آنکه یک جمهوری اسلامی موافق آرای اکثریت قریب به اتفاق محقق شد و دست خائنین کوتاه گردید و دست چپاولگران قطع شد، اگر مطبوعات ... بخواهند باز به پشتیبانی از جنایتکاران و خیانتکاران چیزی بنویسند، این مطبوعات ما نیست؛ این خیانت است. باید مطبوعات آنچه که ملت می‏خواهند بنویسند؛ نه آنچه بر خلاف مسیر ملت است. مع الأسف در بعض از مطبوعات [مطالبی‏] که بر خلاف مسیر ملت است و بر خلاف آمال جامعه ملت است منعکس می‏شود؛ و ما تا کنون به مسامحه رفتار کرده‏ایم. من امیدوارم که مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح کنند.

روزنامه مردمی در مسیر ملت‏
من از شما کارمندان و کارگران روزنامه کیهان تشکر می‏کنم که با اراده صمیمانه و با عزم مصمم جلوی اشخاصی که بر خلاف مسیر ملت می‏خواهند بروند گرفتید. گفتید که شاید کیهان امروز موافق میل ملت نباشد؛ کیهان امروز موافق میل ملت است. ملت‏ روزنامه ‏ای را می‏خواهد که مطابق آرای خودش، مطابق آرای ملت، مطابق خواسته ‏های ملت، رفتار کند. مقاله‏ نویسی نمی‏خواهد؛ قصه‏ نویسی نمی‏خواهد؛ [مطالبی‏] را می‏خواهد که مطابق مسیر ملت باشد. باید جدیت کنید مسائلی را بنویسید که موافق مسیر ملت باشد.

قابل تحمل نبودن توطئه‏
خونهای ملت ما را هدر ندهند. ملت ما زحمت کشیده ‏اند، ملت ما خون داده ‏اند، بخواهند باز این با این اباطیل برگردانند به حال اول، این قابل تحمل نیست. ما تا آنجا صبر می‏کنیم که توطئه نباشد؛ و اگر خدای نخواسته توطئه باشد، صبر نخواهیم کرد، تحمل نخواهیم کرد. باید خودشان را اصلاح کنند. همه رسانه‏ های تبلیغاتی باید خودشان را اصلاح کنند که خدای نخواسته بر خلاف مسیر ملت نروند. گمان نکنند که باز می‏شود آن دستگاه سابق را برگرداند. دیگر گذشت آن مسائل و آنها دفن شده ‏اند.
خداوند شماها را توفیق عنایت کند. و من از شما متشکرم که در اینجا آمده‏ اید و از نزدیک، من شما را ملاقات کردم و امیدوارم که روزنامه را خودتان اداره کنید و آن طور که دلخواه ملت است درج کنید در آن. صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۳۲۳

(۱)- صحیفه نور، سخنان امام خمینی در تاریخ ۲۵/ ۲/ ۵۸ را در دنباله این سخنرانی آورده است. که در مجموعه حاضر به طور جداگانه چاپ می‏شود.

. انتهای پیام /*