پرتال امام خمینی(س): حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی کمساری نیز در این مراسم گفت: در میان همه دستاوردهایی که حاصل انقلاب اسلامی بوده است و در تمامی نقش، اندیشه و سیره حضرت امام دو نکته بسیار برجسته است؛ یکی در بعد سیاسی و دیگری در بعد اجتماعی. در بعد سیاسی بزرگترین و برجسته ترین عنصر فکری و عملی حضرت امام اعتقاد به ایفای نقش مردم در سرنوشت خودشان و به عبارتی مردم سالاری دینی است. امام با همه وجود و بر اساس بینش عمیق الهی و فقهی خود اعتقاد داشتند مردم در تعیین سرنوشت خودشان نقش اساسی دارند و کسی نمی تواند از طرف مردم و به جای مردم برای آنها تصمیم بگیرد.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) افزود: این اصل اساسی در ادبیات سیاسی ما بعدها منجر به تشکیل «جمهوری اسلامی» شد. جمهوری اسلامی یعنی حکومت مردم بر مبنای مبانی اسلامی بر سرنوشت خودشان و البته این هم نه یک تاکتیک و استفاده مقطعی و ابزاری بلکه یک استراتژی در اندیشه حضرت امام بود. به گونه ای تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصل نظام به رأی گذشته شد و بعد از آن هم در کوران جنگ و زیر بمباران ها هر ساله انتخابات برگزار شد و امام همه جا بر اینکه «میزان رأی ملت است» تأکید کردند.

وی اظهار داشت: در حوزه اجتماعی هم برجسته ترین و درخشان ترین فصل از فصول اندیشه و عمل امام دادن نقش جدی اجتماعی به زنان و دادن نقش حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به زنان بود. شاید برای نسل شما عجیب و باور نکردنی باشد که روزگاری در این کشور دو گانه ای وجود داشت که زن یا باید مذهبی، متدیّن و معتقد به اصول اخلاقی باشد و در خانه بماند و برکنار از نقش آفرینی های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد و یا اینکه باید به این نقش ها برسد و از ارزش های اخلاقی و دینی به جبر شرایط حاکم فاصله بگیرد.

دکتر کمساری یادآور شد: این دوگانه، پارادوکس و تضاد اجتماعی در حوزه زنان با اتکاء به اندیشه امام و فقه اجتماعی امام حل شد و امام به زنان نقشی را اعطاء کردند که تا پیش از آن وجود نداشت. از نظر امام زن نه تنها همانند مرد بلکه پیشتازتر از مرد در عرصه های اجتماعی، سیاسی و علمی باید نقش آفرینی کند و با اتکاء به همین اندیشه دینی و فقهی بود که ما شاهد هستیم که امروز زنان و دختران این مملکت در عرصه های مختلف علمی و ورزشی، صحنه های سیاسی و فضاهای فرهنگی و هنری به افتخارات پی در پی نقش آفرینی و افتخارآفرینی می کنند.

وی تأکید کرد: امروز گردهمایی «دختران روح الله» می خواهد این پیام را مخابره کند که حتی اگر 33 سال هم از ارتحال امام گذشته باشد نسل انقلابی ما همچنان در خط و پیرو فکر و معتقد به آرمان های امام هستند و تنها مکتبی که می تواند به عنوان یک مکتب انسان ساز، جریان ساز و جهت دهنده همچنان موتور پیشرفت این کشور را به حرکت درآورد مکتب امام است که ریشه در اندیشه اسلامی دارد.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) گفت: من این نشست را به فال نیک می گیرم و آغازی برای انجام فعالیت های نظام مند، تشکیلاتی و سازمان دهی شده در حوزه اجتماعی با محوریت دختران جوان می دانم و همین جا اعلام می کنیم که «مجمع دختران روح الله» آغاز به کار می کند و در ادامه بر اساس اساسنامه و سازوکاری که اعلام خواهد شد در سطح کشور از همه نظرات و طرح ها در حوزه ترویج اندیشه امام توسط دختران و بانوان جوان حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

. انتهای پیام /*