من با آقای «دعایی» سابقه طولانی دارم، خدمت هایی که ایشان در عراق و ایران کرده اند نباید فراموش کرد. صحیفه امام، ج 18، ص 61

. انتهای پیام /*