‏ [‏‏بسمه تعالی. حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی به عرض می رساند، در اوضاع و‏‎ ‎‏احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعۀ ما جامعۀ جوانی است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در‏‎ ‎‏خط تولید و فعالیت، جنبۀ معنوی و هیجان آفرین را جنبۀ اصلی می گرداند، حاج احمد آقا‏‎[۱]‎‏ یکی از‏‎ ‎‏مناسبترین اشخاص برای تصدی نخست وزیری است. در صورتی که موافقت فرمایید عین صواب‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ابوالحسن بنی صدر‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏ بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است‏‎ ‎‏و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۶

. انتهای پیام /*