پرتال امام خمینی (س): کتاب «قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)» توسط‏‏ ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینی (س)‏‏ ‏‏استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.

«این خون سیدالشهداء است که خونهای همة ملتهای اسلامی را به جوش آورد». «قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی» عنوان دفتر سوم از مجموعه تبیان می‌باشد و دربرگیرندۀ سخنان بزرگ مردی است که در اقتدا به سالار شهیدان، خود اسوه‌ای کامل بود، او که دگرباره شعار «احدی الحسنین» و «پیروزی خون بر شمشیر» را سر داده و حکومت یزید زمانه را سرنگون ساخت. در بخش اول این کتاب سه سخنرانی در باب محرم و عاشورا و در بخش دوم در دو فصل، علل و عوامل قیام عاشورا، فلسفه عزاداری و روضه‌خوانی تنظیم و در خاتمه نیز گزیده‌ای از فرمایشات ایشان دربارة محرم و قیام کربلا ذکر گردیده است.

عنوان کتاب: قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی(س)

مؤلف: معاونت پژوهشی

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

در مقدمه این کتاب ارزشمند آمده است: ‏آنچه که در این مجموعه فراروی پیروان مکتب شهادت گشوده ایم،‏‎ ‎‏سخنان بزرگ مردی است که در اقتدا به سالار شهیدان، خود اسوه ای‏‎ ‎‏کامل بود. مردی که در شب سیاه ستم، مشعل فروزان شهادت برگرفت،‏‎ ‎‏بیرقهای قیام برافراشت، ننگ سکوت و ذلت از دامن مطهر طلایه داران‏‎ ‎‏تشیع سرخ حسینی زدود و دگرباره شعار «احدی الحُسنیین» و «پیروزی‏‎ ‎‏خون بر شمشیر» را در عصر حاکمیت آهن و فولاد، به مستضعفان و‏‎ ‎‏پابرهنگان زمین آموخت و سرانجام نیز به همت دستانی که زنجیرهای‏‎ ‎‏عزا را قرنها بر زمین ننهاده و عشق عاشورا و یاد حادثه خونین کربلا را‏‎ ‎‏نسل اندر نسل با اشک و خون و صداقت در سینه ها نگهداشته بودند،‏‎ ‎‏حکومت یزیدی زمانه را سرنگون ساخت. یادش همیشه در خاطره ها‏‎ ‎‏زنده باد که همواره بر این حقیقت گواهی می داد که: ما هر چه داریم از‏‎ ‎‏محرم و عاشورا داریم. امیدواریم که دلدادگان کوی حسینی و رهروان راه‏‎ ‎‏خمینی همچون گذشته افتخار پیشتازی در قیام و اقتدا به سرور آزادگان را‏‎ ‎‏به خوبی پاس دارند و با حضور مبارک خویش در قلعۀ نفوذناپذیر‏‎ ‎‏«ولایت» در دفاع از انقلاب اسلامی مقاوم و استوار باقی بمانند...

. انتهای پیام /*