پرتال امام خمینی(س): کتاب امام خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل منتشر شد. کتاب «امام خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل» افزون بر اینکه یک اثر جامع و مستقل در شناخت امام خمینی و انقلاب اسلامی و موضوعات مربوط به ایشان، به شمار می رود، منبعی جامع برای معرفی تفصیلی و محتوایی مقاله های دانشنامه در ۸۶۲ مدخل می باشد.

این کتاب به کوشش  سیدضیاء مرتضوی و  گزیده ای از دانشنامه امام خمینی در ۷۶۰ صفحه است که با کمک چند نفر از همکاران دانشنامه فراهم آمده و در ۳۰ فصل تدوین شده است.

کتاب امام خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل پس از دانشنامه امام خمینی، جامع ترین اثر در معرفی زندگی، شخصیت، دیدگاهها و عملکرد امام خمینی است و تمام مطالب آن مستند به مقاله های «دانشنامه امام خمینی» است که  سال گذشته در ده جلد بزرگ از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شد و پیشتر خدمت همراهان گرامی معرفی شده است.

کتاب «امام خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل» افزون بر اینکه یک اثر جامع و مستقل در شناخت امام خمینی و انقلاب اسلامی و موضوعات مربوط به ایشان، به شمار می رود، منبعی جامع برای معرفی تفصیلی و محتوایی مقاله های دانشنامه در ۸۶۲ مدخل می باشد.

. انتهای پیام /*