ما می‏خواهیم زن به مقام والای انسانیت خودش باشد نه مَلعَبه باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.

صحیفه امام، ج 6، ص: 300

. انتهای پیام /*