پرتال امام خمینی (س): ارزش اعمال به معنویات اعمال است. خواهرهای ما که در‏‎ ‎‏عصر نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها، آنها با‏‎ ‎‏پرده های عفاف بیرون آمدند و با پردۀ عفاف با مردان هم صدا شدند و پیروزی را‏‎ ‎‏تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان‏‎ ‎‏دادند. این ارزش دارد، متمکنین اگر میلیونها بدهند، به قدر ارزش این نیست.(صحیفه امام:ج۷،ص۳۴۲)

. انتهای پیام /*